Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

ÁSZF

1. Általános rendelkezések

A „vendegszektor.hu" Webáruház Dr. Tiringer és Tsa Kft. által üzemeltetett (továbbiakban Vállalkozó) interneten elérhető olyan Webáruháza, ahol a Vállalkozó és a Vevő között jön létre jogviszony.
A Webáruházon keresztül történt elektronikus rendelés leadással a jelen szerződésben írt feltételekkel vásárlási szerződés jön létre a rendelést leadó személy (továbbiakban vevő) és a Vállalkozó között. A Vásárlási szerződést a Vállalkozó írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet rendelésszámon iktat és a megrendeléstől számított 1 évig tárol. Vevő a megrendelés véglegesítésével jelen általános szerződéseket elfogadja.

Az üzemeltető adatai:

Cégnév: Dr. Tiringer és Tsa Kft.
Cím: 1078 Budapest, István utca 17. I. em. 9.
E-mail: vendegszektor@gmail.com
Weboldal: www.vendegszektor.hu
Adószám: 24838476-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-185139
Bankszámlaszám: 11732301-20010685-00000000
 • A Webáruház használata lehetséges regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül, látogatóként. Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik és az adatokat a Vállalkozó csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően használja fel.
 • Felek megállapodnak, hogy a Vevő regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül.
 • A Vállalkozó jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékcsoportokat, vételárakat, szabadon megváltoztathatja. A vételár, határidő stb. változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos.

2. A vásárlás

 • A vendegszektor.hu oldalon történő termékkiválasztással és megrendeléssel adásvételi szerződés jön létre a Vevő és a Vállalkozó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.
 • A megrendelések leadása a Webáruház online felületén lehetséges. A Webáruházban tett megrendelést Vállalkozó csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vevő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Vállalkozó felelősséget nem vállal. A hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vevőt terheli. Amennyiben technikai okok miatt a Vevő rendelését nem tudja leadni a Webáruházon keresztül, úgy kivételesen megteheti ezt e-mailben is (vendegszektor@gmail.com), a szükséges adatok (megrendelő neve, termék pontos neve, termékkód, darabszám, szállítási cím, számlázási cím, elérhetőségek) hiánytalan megadásával. Ebben az esetben is köteles a Vevő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadni és azt magára nézve kötelezőnek tekinteni.
 • A Vállalkozó 3 munkanapon belül köteles visszaigazolni a Vevő megrendelését, ennek hiányában a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól.
 • Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja.
 • A Vállalkozó automatikus visszaigazolást küld a Vevőnek a megrendelés beérkezéséről.
 • A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruházban szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.
 • Vevő köteles a terméket a feltüntetett áron megvenni és átvenni.
 • A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a Vevő előzetes banki utalással vagy a futárnak készpénzes fizetéssel teljesítheti.
 • A megrendelés után kapott automatikus e-mail tájékoztató jellegű, célja, hogy a vásárló azonnali információt kapjon a megrendelésének sikerességéről. Bizonyos termékek iránti fokozott irányú érdeklődés miatt előfordulhat, hogy az adott termék készlethiányossá válik. A raktárkészlet frissítése nem egyidejűleg történik az áru fogyásával, ezért az esetleges frissítési késlekedésből fakadó téves információkért, továbbá a státusz hibákért, kivont-, illetve elfogyott termékek nem teljesítéséért a Vállalkozó felelősséget nem vállal. Továbbá képhibák, képeltérések miatt, termék nevének, árának, tulajdonságainak elírásáért, programhibákból eredő károkért a Vállalkozó nem vállal felelősséget.
 • A termékek mellett/alatt feltüntetett ár a termék vételára. Ez az ár kiszállítási díjat nem tartalmaz.

3. Szavatosság

 • A Webáruházban vásárolt termékek fogyasztói jogait a Vevő közvetlenül a Vállalkozónál érvényesítheti.

4. Elállás

 • A Vevőt megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni közvetlenül a Vállalkozónál. Nem alkalmazható az elállási jog olyan termékekre, mely a természeténél fogva nem visszaszolgáltatható.

5. Szerzői jog

 • A Webáruház oldalán található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai - eltérő rendelkezés hiányában - térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni stb. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén a Vállalkozó azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

6. A felelősség korlátozása

 • A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
 • A Vállalkozó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
  • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

7. Panasz ügyintézés

 • A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház kapcsolattartói címével.
 • A Vevő panaszát írásban jelentheti be a www.vendegszektor.hu oldalon megadott bármely elérhetőségen.
 • A Vállalkozó a szóbeli panaszt kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, egyebekben pedig a 7.4 pont szerint jár el.
 • Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Vállalkozó – törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Vállalkozó egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Vállalkozó csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Vállalkozó által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

8. Felhasználási feltételek elfogadása

 • A vendegszektor.hu Webáruház használatával a Vevő kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.